Sekretess och säkerhet

Sekretess och säkerhet Sekretess och säkerhet För oss på NordenDeals.com är sekretess och säkerhet av högsta prioritet. Nedan förklarar vi hur vi skyddar din integritet och hur vi som företag samlar in och använder information om våra användare.

Vilka är NordenDeals?

För frågor om vår sekretesspolicy vänligen kontakta oss på info[at]nordendeals.com Om du vill ta bort ditt konto kontakata respektive bolag på deras hem sida.

Vilken information lagras och varför?

NordenDeals.com lagrar och använder   information som är nödvändig för att tillhandahålla eller förbättra de tjänster som erbjuds på NordeanDeals.com. Denna information inkluderar IP-adresser, utklick till butiker, produktkategori, namn och kontaktinformation, onlinebutik, ordervärde och inköpsdatum.Vi lagrar också teknisk information om antalet användare, webbläsare, operativsystem, ISP, etc. Denna information används för att utveckla och förbättra NordenDeals och analysera användningen av tjänsten.

Vi lagrar även information för att förebygga och missbruk av NordenDeals. tjänster.Se även nedan under Behandling av Personuppgifter för information kring NordenDeals behandling av personuppgifter.NordenDeals hanterar inte kreditkort eller andra betalningsmedel eftersom det utförs av den enskilda butiken. NordenDeals kan inte komma åt den här typen av uppgifter utan är en oberoende tredje part, både för individen och näthandlaren.

Tredje part

NordenDeals använder flera externa tjänsteleverantörer för att göra det möjligt att leverera våra tjänster till dig som användare. Dessa företag kan i vissa fall också samla in och lagra information. För mer information om dessa tjänsteleverantörers sekretesspolicy, vänligen besök respektive leverantörs websidor. Vi använder Google Analytics för att samla in allmän besöksstatistik. V. Spårning försäljningen av våra partners sker genom TradeDoubler, Trade Tracker, Zanox, Adtraction, Adservice, WordOn, Adrecord, Doublenet, Webgains, EuroAds, Affiliate Window och Comission Junction.

Användning av cookies (kakor) NordenDeals använder cookies för att tillhandahålla tjänsten. Detta är en förutsättning för att kunna spåra medlemmarnas köp. Cookies lagrar information om hur användarna klickar. Tredje part använder också cookies för att registrera klick och spårning av försäljning.

Behandling av personuppgifter

Vid användning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e- postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda NordenDeals.com digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom NordenDeal för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.
Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta respektive bolags kundtjänst.
ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos respektive bolags. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används avrespektive bolag för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att NordenDeals, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

NordenDeals kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspartner. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Registerutdrag kan också begäras från respektive bolag register, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där respektive bolag kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuell användning av tjänsten.

För mer information gå in på respektive bolags hemsida.

RADERING AV DATA

För frågor om vår sekretesspolicy eller om du vill ta bort ditt konto, vänligen kontakta oss på info[at]nordendeals.com